Một đội ngũ, một giấc mơ

Giữ mãi tinh thần khởi nghiệp

Đạt V

Founder / CEO

Louisa Kelly

Marketing Director

Alvin Maxwell

Technical Manager

Lulu Hart

Technical Manager

Bertha Phillips

Technical Manager

Bạn đã sẵn sàng tham gia cùng chúng tôi?

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart