Nếu bạn muốn công ty phát triển: Cần thay thế 5 loại nhân sự này

Cách nhận diện những nhân sự mà bạn nên thay thế sớm nếu muốn công ty phát triển lâu dài và tối ưu nguồn lực:

1. Không đi học: công ty bạn tổ chức training họ là những người hay có lý do để vắng nhất, nếu vắng 1 buổi thì có thể cho là hợp lý, chứ vắng hoài thì đó là chỉ cái cớ mà thôi. Đơn giản họ không muốn phát triển tại tổ chức của bạn.

2. Không đi họp: cũng tương tự ở trên, họ không quan tâm đến những việc của người khác, họ chỉ quan tâm việc của họ và lương cuối tháng.

3. Không đi chơi: nếu công ty có tổ chức các hoạt động văn hóa kết nối họ cũng không bao giờ tham gia, đơn giản họ cảm thấy họ không thuộc về tổ chức này, giống như cá mà không hợp với nước vậy.

4. Không dám cho biết mình đang làm gì cụ thể vì họ cũng không biết mình đang làm gì hoặc chẳng có làm gì. Họ ngồi đó và đợi chờ công việc tới thì họ làm, không tới thì thôi cuối ngày cũng về và cuối tháng thì lãnh lương.

5. Hay đòi hỏi, làm gì họ cũng tính, làm không được thì có lý do chứ làm được thì là do họ mà ra.

Với kinh nghiệm 6 năm khởi nghiệp của mình, mình rút ra như vậy đó. Nếu bạn đang đi làm với 5 điều trên thì bạn nên nghỉ sớm cho cuộc đời bạn và cuộc đời người khác tốt hơn.

Càng làm bạn càng phí phạm thời gian quý báo cuộc đời mình mà thôi… nó sẽ lấy đi tuổi trẻ, sức khỏe, năng lực, cảm xúc, lòng tự trọng, những giá trị sống tốt đẹp và niềm tin từ người khác.

Còn nếu bạn làm chủ thì sắp xếp cho họ nghỉ sớm, đừng ngại vì bạn đang giúp họ, giúp mình cùng nhiều người khác đó.

Nguyễn Phước Vinh – CEO Store Làm Mộc

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart